Interviews
Interviews

INTERVIEW 10-9-2014.

Eerst even een voorstel rondje. Wie is Han Peeters.
Ik dacht dat ik ooit nog eens een boek zou schrijven, maar heb daar nooit invulling aan gegeven. Ik  schreef als ondernemer 22 jaar lang alleen zakelijke correspondentie. Totdat ik op dinsdag 17 november 2009 de pen oppakte. Niet om een boek te schrijven, maar mijn afscheidsbrief. De strop had ik al geknoopt. Na een succesvol leven was ik geveld door tegenslagen. Een tweede echtscheiding, faillissement en ik bezat niets meer. Zelfs geen inkomen en eigen dak boven mijn hoofd.Tevens kampte ik met forse imago-schade, waardoor het voor mij onmogelijk was om op een of andere manier een doorstart te maken. Ik was  en voelde me uitgekotst. Het lukte me op die dinsdag niet om een heldere brief ter afscheid op papier te krijgen, want ik had nog veel te vertellen. Hoe mijn leven was gelopen, hoe ik had gevochten en het onderspit had gedolven. De ups en de downs. In de achttien navolgende dagen schreef ik mijn eerste boek ‘Afscheidsboek’. Sindsdien ben ik schrijver. 
     
Je hebt je ondertussen zeven boeken op je naam staan. Boeken die als rode draad de wereldmysteries en een omwenteling van de wereld hebben. Alsof er een drang in je is om de wereld te veranderen. Wat is jouw relatie tot deze onderwerpen. Zie je het als pure fictie, inspelend op de wereldproblemen of hebben jouw boeken toch een werkelijkheidswaarde als ondertoon.
De vijf W’s (Wie, Wat, Waarom, Waardoor en Waartoe) zijn voor mij de vragen die ik me stel om tot een goed verhaal te komen. Bijvoorbeeld: Wie heeft er belang bij oorlog. Wat is het nut om mensen in achterstandsposities te kleineren. Waarom kijk ik op het nieuws al veertig jaar naar de ellende in het Midden-Oosten. Waardoor kan het zijn dat 1,2 miljard mensen op aarde in absolute armoede leven en Waartoe leidt regelzucht. Het zijn vragen die ik me op socratische wijze stel. Elk antwoord levert weer een nieuwe vraag op. De antwoorden die ik uiteindelijk vond waren domheid en hebzucht, de rode draad in ‘De Laatste Profeet’. Toen stelde ik me de vraag waar domheid en hebzucht vandaan zijn gekomen, uitgaande dat de mens in de oorsprong een sociaal wezen is. Dat was het moment dat fictie om de hoek kwam kijken. De goden waren niet dom, zij gebruikten honderd procent van hun hersenen. Wij nu nog maar gemiddeld vijftien procent. Dus is het met de vertroebeling van de bloedlijnen van de goden misgegaan. Dat de goden astronauten waren, zoals Eric von Däniken in de jaren zeventig schreef was voor mij al lang geen vraag meer. Die draad (de paleocontacttheorie) heb ik opgepakt, waardoor mijn boek 13.000 jaar geleden begint en uitloopt in science fictie. Onderweg stuitte ik op wereldmysteries, zoals de piramiden van Gizeh. Hoe is het mogelijk dat deze gebouwen er al minstens vijfduizend jaar staan en waarom zijn ze gebouwd als het summum van een beschaving waarvan geen voorgeschiedenis bekend is?

Om wereldproblemen aan te kunnen pakken zijn oplossingen nodig die de historisch opgebouwde domheid en hebzucht verslaan. De grote sta-in-de-weg is de macht van de politiek leiders. Zolang die het voor het zeggen hebben, verandert er niets. Maar we leven nu in een digitaal tijdperk, dus is eenieder goed in staat om zelf, maar wel gezamenlijk, het heft in handen te nemen. In mijn boek richt de hoofdpersoon een genootschap op en introduceert het Osisme. Een van de belangrijkste kenmerken daarvan is dat beslissingen alleen nog door middel van referenda worden genomen op basis van de meeste stemmen gelden. Dit met behulp van een super smartphone.
Mijn hoofdpersoon is geen predikant, die zijn visie opdringt aan de leden van het genootschap. Hij is wars van elke vorm van leiderschap. Het Osisme staat voor een zelfreinigende democratie in een wereld waar nog slechts één wereldmunt (de O) bestaat, die niet onderhevig is aan koersschommelingen. Ook niet aan rente of dividend. Contant geld is opgeheven en er is nog maar één bank. In mijn boek heb ik feiten en fictie ineengevlochten tot een spannende roman.

In je boeken komt de mythologie, oude religies en culturen, sages en legendes steeds naar voren als een onderdeel van het verhaal. Werelden die onlosmakelijk met elkaar verbonden lijken te zijn. Doe je hier veel onderzoek naar.
Ja, ik doe daar veel onderzoek naar. Steeds vind ik nieuwe sporen die het verhaal ondersteunen. Ik balanceer tussen feit en fictie en heb daar een ideologie aan toegevoegd.

Je heb de Magische Ruit vast laten leggen als intellectueel eigendom. Hoe is de Magische Ruit ontstaan en hoe verhoudt deze figuur zich tot de geometrie. Oftewel gebruik je het symbolisch of heeft het een geometrische waarde.
Vooropgesteld: Ik ben nuchter, down to earth en hallucineren is mij vreemd. De Magische Ruit is ontstaan tijdens een onwaarschijnlijk heftig onweer. Ik heb de Magische Ruit niet zelf getekend, maar mijn schrijvershand zonder dat ik er controle over had. Het onweer was zo fel dat het links en rechts rondom het flatgebouw waar ik toen woonde insloeg. De flat werd geraakt en zestig appartementen zaten een dag zonder warm water. Het ontstaan van de Magische Ruit zoals die op de cover van mijn boek staat is zo vreemd tot stand gekomen dat ik tot de conclusie kwam dat ik er iets mee moest doen. De figuur bleek niet te bestaan in de magie of in de wetenschap, maar paste wel precies over de piramiden van Gizeh, de Nasca-vlakte in Peru en onder andere het stratenplan van Washington D.C. Daar heb ik op voortgeborduurd met als nevenuitkomst het getal 9. Voor mij heeft de Magische Ruit en de ‘9’ een geometrische waarde. Wellicht dat het ooit een symbolische waarde krijgt.  

Wat is jouw favoriete genre om te lezen, en zijn er ook schrijvers die je inspiratie geven om je boeken vorm te geven. Of haal je je inspiratie ergens anders vandaan.
Mijn favoriete schrijver is Dan Brown, waarvan ik alle boeken heb gelezen. ‘Inferno’ overigens pas nadat ik mijn boek ‘De Laatste Profeet’ had afgerond, want ik wilde er niet door beïnvloed raken. Frappant is dat in ‘Inferno’ de onderwereld wordt geduid in 9 lagen. Het is gebaseerd op het Elysion met 3 lagen uit de Griekse mythologie dat ik in mijn boek beschrijf. Dan Brown benoemt feiten en occulte zaken die hij met elkaar in verband brengt. In ‘De Da Vinci Code’ gaat het om de bloedlijn van Jezus Christus. Ik beschrijf de bloedlijnen die aan Jezus Christus vooraf gingen en ga verder door het niet bij benoemingen te laten, maar er een ideologie aan te koppelen. Dat mijn schrijfstijl wat wegheeft van Dan Brown is een typering die ik regelmatig in recensies tegenkom.          

Tot slot. Er is ook een Han die tijd besteed buiten het schrijven. Wat doe  jij het liefste in je vrije tijd en met wie breng je die het liefste door.
Ik gun mezelf weinig vrije tijd. Het schrijven is voor mij haast een obsessie geworden. Zeilen en het golfen heb ik opgegeven. Schaken doe ik nog wel fanatiek. Wat rest is dat ik en mijn vriendin veel films kijken. Dan maakt het niet uit of het een goede of slechte film is. Doorlopend probeer ik het script en de plot te doorgronden. Eigenlijk ben ik dan nog steeds aan het schrijven.

BNdeStem 25-08-2015:

Interview 31-05-2016:

Introductie Han Peeters:
 
17 november 2009, een schrijver wordt geboren. Han Peeters zit na een faillissement, een echtscheiding en meer ellende volledig aan de grond. Hij schrijft een afscheidsbrief om daarna uit het leven te stappen, maar wordt door de pen gegrepen en hij schrijft in achttien dagen zijn eerste boek “Afscheidsboek”. Nu, elf boeken (fictie en non-fictie) later, heb ik hem een paar vragen gesteld.
 
In welke hoek kunnen wij de boeken De Laatste Profeet en De Laatste Profeet en de Giganten plaatsen, fantasy, thriller of science-fiction of het een mooie mix van deze 3 genres?
 

Al deze classificaties gelden inderdaad voor deze twee boeken, maar het genre ‘faction’ is een allesomvattende benaming. Ik schrijf fictie op basis van feiten (facts), waardoor de lezer zich gaat afvragen of het fictie of de waarheid is wat hij/zij leest, al bestaat De waarheid natuurlijk niet, want het is een subjectief begrip.
 
Het schrijven blijkt jouw redding te zijn geweest. Wat wil jij de mensen met jouw boeken meegeven?
 

Sinds 17 november 2009 kan ik niet meer stoppen met schrijven. Eigenlijk schrijf ik me nog steeds van de dood weg, met het doel dat anderen er plezier aan kunnen beleven en/of inzichten krijgen die ze voorheen niet hadden. Ik wil de lezer verrassen, op een verkeerd been zetten om het vervolgens een wending te geven die ik zelf niet zag aankomen.
 
De Laatste Profeet en de Giganten is het vervolg op De Laatste Profeet. Zit er een diepere maatschappelijke lading in deze verhalen?
 

Veel schrijvers van prachtige boeken, zoals bijvoorbeeld Dan Brown, benoemen feiten en verrijken dat met een saus fictie, al dan niet in een kritisch maatschappelijke toon. Zo schrijf ik ook, maar ik ga verder dan het benoemen en beschrijf oplossingen vanuit de nog niet-bestaande ideologie van het Osisme. Dat is een maatschappijvisie die door de hoofdpersoon in De Laatste Profeet in gang wordt gezet. Omdat recensenten zich afvroegen of het Osisme een oplossing zou kunnen zijn voor onze dagelijkse problemen, heb ik dat in het heden geplaatst in mijn laatste boek ‘De Nieuwe Grondwet’. Daarbij gaat het om non-fictie, alhoewel…
 
Kun je iets meer vertellen over de magische ruit en dan graag in Jip en Janneke-taal?
 

Ik wil niet zweverig overkomen, maar het symbool dat op de covers van de profeet-boeken staat is mij aangereikt vanuit een andere dimensie. Sindsdien ben ik op zoek naar de betekenis ervan. Het gaat om een figuur (de Magische Ruit) die in de wetenschap of in de magie niet bekend is, maar tot mijn verbazing wel precies over de piramiden van Gizeh past en de sleutel lijkt te zijn met betrekking tot andere wereldmysteries. De Magische Ruit komt inmiddels in vijf van mijn boeken voor met steeds een andere invalshoek. Net zo lang totdat ik weet en begrijp waar het voor staat.
 
Waarover zou je nog graag een boek willen schrijven en is er een kans dat die er ook gaat komen?
 

Momenteel schrijf ik aan het derde deel in de serie De Laatste Profeet. Gemiddeld schrijf ik twee boeken per jaar en dat zal ik met veel plezier tot aan het einde van mijn leven blijven doen.
Bron:
http://meerdansandra.nl/2016/05/mini-interview-han-peeters-de-laatste-profeet-en-de-giganten/#comment-64

Interview 18-01-2018